Terminy: 
21-24 października
Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 17.00 a kończą się o godz. 12:00 (obiad).
24-27 listopada
Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 18:30 a kończą się o godz. 12:00 (obiad).

Prowadzący: Ks. dr Szczepan Szpoton CM – misjonarz, wykładowca teologii moralnej i bioetyki na UPJPII i na Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, wychowawca kleryków w Wyższym Seminarium Księży Misjonarzy w Krakowie.

Uczestnikom rekolekcji zapewniamy pokoje jednoosobowe. (Prosimy o zabranie ze sobą alby i stuły.)
Na zakończenie rekolekcji wystawiamy odpowiednie zaświadczenia wymagane przez władze kościelne lub szkolne.

Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie lub e-mail:
tel.(12) 282-13-22, (12) 282-64-41, e-mail: vincentinum@misjonarze.pl