Temat:

„Misja kapłana a wyzwania współczesności w kontekście hasła: Idźcie i głoście ” 

Terminy: 
11-14 września
09-12 października
Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 17.00 a kończą się o godz. 12:00 (obiad).
19-22 listopada
Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 18:30 a kończą się o godz. 12:00 (obiad).

Prowadzący: ks. Stanisław Basiuk CM, wieloletni duszpasterz, proboszcz, rekolekcjonista.

Uczestnikom rekolekcji zapewniamy pokoje jednoosobowe. (Prosimy o zabranie ze sobą alby i stuły.)
Na zakończenie rekolekcji wystawiamy odpowiednie zaświadczenia wymagane przez władze kościelne lub szkolne.

Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie lub e-mail lub przez formularz zgłoszeniowy:

tel.(12) 282-13-22, (12) 282-64-41, e-mail: vincentinum@misjonarze.pl