Temat: „Misja kapłana a wyzwania współczesności” 

Terminy: 
15-18 października
Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 17.00 a kończą się o godz. 12:00 (obiad).
25-28 listopada
Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 18:30 a kończą się o godz. 12:00 (obiad).

Prowadzący: ks. Tadeusz Ristau CM  wieloletni proboszcz,  duszpasterz.

Uczestnikom rekolekcji zapewniamy pokoje jednoosobowe. (Prosimy o zabranie ze sobą alby i stuły.)
Na zakończenie rekolekcji wystawiamy odpowiednie zaświadczenia wymagane przez władze kościelne lub szkolne.

Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie lub e-mail:
tel.(12) 282-13-22, (12) 282-64-41, e-mail: vincentinum@misjonarze.pl