“Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie…”

W roku 2017 obchodzimy 400. rocznicę narodzin charyzmatu wincentyńskiego. Stało się to w 1617 r. w trakcie wygłaszania kazania w kościele parafialnym w Chatillon, kiedy zaapelował do zgromadzonych, aby wzięli odpowiedzialność za ubogą rodzinę parafianina, który poważnie się rozchorował i której brakowało żywności i współczucia. Dzięki niesamowitej odpowiedzi na to wezwanie do działania rodzina została ocalona, a w jej rezultacie Wincenty doszedł do znaczącego wniosku, że aby miłosierdzie było skuteczne musi być odpowiednio zorganizowane – wydarzenie, które w ostatnich 400 latach odmieniło świat.

Ta opowieść przywołuje także do życia fragment Ewangelii św. Mateusza (25,35), który znajduje się w centrum naszego wincentyńskiego powołania: “byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. Wychodząc i pomagając przybyszom w naszym otoczeniu okazujemy solidarność z wydarzeniem, które miało miejsce w Chatillon i stanowimy jedno z naszym wincentyńskim powołaniem — naśladujemy w naszej wspólnocie przykład Dobrego Samarytanina.

Główne wydarzenia Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego w prowincji Polskiej:

Jubileusz rozpoczniemy mszą św. radiową z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie w niedzielę 22 stycznia 2017 r. o godz. 9.00, którą odprawi Ksiądz Wizytator.

W dniach 23-25 stycznia 2017 r. odbędzie się uroczyste Triduum odpustowe w Krakowie na Stradomiu. W kolejnych dniach celebrze przewodniczyć będą: kard. Stanisław Dziwisz, bp Paweł Socha CM oraz Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. W sam dzień odpustu śpiewał będzie Chór Mariański pod dyr. Jana Rybarskiego. Wykonany zostanie po raz pierwszy specjalnie zamówiony na rok jubileuszowy hymn kompozycji ks. Wojciecha Kałamarza CM oraz utwór muzyczny p. Jana Rybarskiego.

W niedzielę 24 września 2017 r. w Bazylice św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy odprawiona zostanie o godz. 13.00 uroczysta msza święta, której przewodniczyć będzie Ojciec Generał ks. Tomaž Mavirič. Zaproszeni na nią są Księża Misjonarze, Siostry Miłosierdzia oraz ruchy i stowarzyszenia Rodziny Wincentyńskiej działające w Polsce. Podczas mszy świętej chór i orkiestra pod dyrekcją ks. Przemysława Pasternaka CM wykona m.in. kompozycje muzyczne naszych konfratrów. W przeddzień, w sobotę 23 września 2017 r., odbędzie się uroczysty koncert, który organizuje ks. Przemysław Pasternak CM.

9 listopada 2017 r. Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy zorganizuje sesję naukową związaną z naszym Jubileuszem. Oprócz specjalnie zaproszonych prelegentów i gości, uczestniczyć w niej będą również księża, którzy spotkają się wcześniej na dniach formacji w Krzeszowicach.

Przez cały rok w Muzeum Historyczno-Misyjnym na Stradomiu otwarta będzie okolicznościowa wystawa.

Obchody Jubileuszu uroczyście zakończymy 25 stycznia 2018 r. na Stradomiu w Krakowie.

Ks. Alexis Cerquera Trujillo przedstawia nam logo, którego jest autorem, na obchody 400. rocznicy charyzmatu wincentyńskiego.

Opis i wyjaśnienie logo:

Bazą projektu jest okrąg… (tak jak świat, historia, życie, itd.), który składa się różnego kształtu linii, które odzwierciedlają promienie w różnych kolorach (zielonym, czerwonym, niebieskim)..

Te linie czy promienie symbolizują zgromadzenia, grupy, stowarzyszenia utworzone w oparciu o charyzmat wincentyński. Symbolizują również społeczeństwo z jego niedoskonałościami, radościami, nadziejami i zmaganiami…

Sam okrąg łączy ze sobą dwie gwiazdy, które odnoszą się do dwóch „teologicznych miejsc”, w których św. Wincenty a Paulo dostrzegł ślady Boga w swoim życiu, i które jego słowami stały się najważniejszymi wydarzeniami: Folleville oraz Châtillon (dawniej Châtillon les Dombes).

Gwiazdy. Ich umiejscowienie odpowiada położeniu obu miejscowości na mapie Francji. Łączy je przecinający okrąg promień świetlny, który symbolizuje Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Świętego.

Krzyż przypomina nam, że zawsze jest znakiem nowego Ducha, który mieszka w nas i zaprasza nas, abyśmy w naszym świecie żyli jako Rodzina Wincentyńska. To dlatego wizerunek Wincentego jest umieszczony na przecięciu krzyża.