Czcigodni Księża Moderatorzy: Rektorzy, Prefekci, Wychowawcy !

Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, jak bardzo potrzebna jest formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa. Dobrze ukształtowane człowieczeństwo kandydata do kapłaństwa to podstawa w przyszłej pracy duszpasterskiej; a dobra formacja ludzka to niezbędna pomoc w pokonywaniu kryzysów w powołaniu, w budowaniu zaufania i przyjaźni z innymi ludźmi.

Misjonarski Ośrodek Formacyjny Vincentinum w Krzeszowicach k/Krakowa  prowadzony jest przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, które ma w swym charyzmacie troskę o formację duchowieństwa proponuje w 2019 roku kolejną już sesję warsztatową dla kleryków: Troska o powołanie   formacja ludzka.

Na sesji będą realizowane następujące zagadnienia:

  • poznawanie siebie i weryfikacja własnych zachowań
  • rozwijanie dobrego poczucia wartości
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie z mechanizmami zagłuszania samotności
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej (umiejętności zarządzania swoimi emocjami)
  • pozbywanie się egoizmu w życiu wspólnotowym (trening antynarzekania)
  • radzenie sobie z niedojrzałą złością (obrażaniem się, chęcią ukarania)
  • budowanie siły charakteru (cierpliwość, hart ducha, społeczna odwaga, gotowość do stawiania sobie wymagań  i ich realizowania)

Zajęcia będą realizowane w formie wykładu wprowadzającego o kryzysach w życiu kapłańskim i ćwiczeń praktycznych nie wymagających ujawniania przed innymi własnych problemów.

Prowadzący: strona duchowa i wykład wprowadzający: ks. Jacek Lasoń CM – dyrektor Ośrodka; ćwiczenia praktyczne i zagadnienia psychologiczne: mgr Ewa Kosińska psycholog, edukator, terapeuta współpracująca w środowisku krakowskim z licznymi seminariami męskimi w ramach wykładów i warsztatów z formacji ludzkiej. W 2010 roku prezentowała wykład Blaski i cienie formacji do wspólnoty w ramach Ogólnopolskiego Spotkania Rektorów Seminariów w Polsce.

Termin: 15-17 marca 2019 zgłoszenia do 3 marca 2019 r.

Rozpoczęcie w piątek o godz. 16.00, zakończenie w niedzielę obiadem o godz. 12.00.

Koszt ( zakwaterowanie, wyżywienie, praca z psychologiem ):  pokój 1-osobowy: 220 zł; pokój 2-osobowy: 180 zł od osoby.

Ks. Jacek Lasoń CM

Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie lub e-mail lub przez formularz zgłoszeniowy:

tel.(12) 282-13-22, 502398128,
e-mail: vincentinum@misjonarze.pl, jlason@wp.pl